MarathonKopalnia Soli „Wieliczka”


                Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej na ziemiach polskich. Co roku odwiedzany przez ponad milion turystów z różnych zakątków kuli ziemskiej. To także zabytek klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Kopalnia Soli „Wieliczka” dzisiaj to zarówno wielowiekowa tradycja jak i nowoczesność, kilkusetletnia historia i podziemne miasto z rozbudowaną infrastrukturą. Kopalnia to dorobek kilkudziesięciu pokoleń górników, pomnik historii Polski i narodu polskiego – marka, która kształtowała się w świadomości Polaków przez stulecia. Znak firmowy kopalni należy do najstarszych na świecie. To równocześnie najstarsza polska marka, właśnie w tej kopalni po raz pierwszy zaczęto oznaczać wytwarzany produkt (sól) znakiem firmowym. Dotyczyło to soli pochodzącej z wyjątkowo białych pokładów, która wędrowała na królewskie stoły. Kopalnia Soli w Wieliczce do dnia dzisiejszego posługuje się swym staropolskim herbem, który wskazuje na wielowiekową tradycję. Trasa turystyczna po kopalni obejmuje 3,5 km. Wiedzie nas przez podziemne kaplice i groty, w których podziwiać możemy solne rzeźby i żyrandole z solnych kryształków będące dziełem górników. Najwspanialszą z podziemnych kaplic jest kaplica bł. Kingi. Znajdują się w niej cudownie mieniące się i błyszczące żyrandole z solnych kryształków oraz rzeźby z soli szarej. Na trzecim poziomie znajduje się swego rodzaju skansen, z bardzo ciekawą kolekcją dawnych urządzeń górniczych, zbiorami mineralogicznych, wyrobami rzemiosła artystycznego.

         

Copyright © 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Marathon - ul. Kozietulskiego 4, 30-809 Kraków | tel. 511 111 833 | biuro@marathon.com.pl